FRUMATENAJ INFANOJ

Frumatenaj Infanoj
Homo sin miregas kun frumateneco de kekaj infanoj, ili ne kapablas pensi pri kie elvenas tiun fenomenon, sed se ili uzus cerbon kaj rezoni ili trovos ke nur inteligenta kaŭzo povas produkti inteligentan efikon . Viro estas pli ol fizika korpo , li estas maljunaj spirito kiu havis multajn vivojn en aliaj mondoj. Ekzistas uloj kiuj trovas ekspliki reenkarniĝon kiel genetika haredaĵo, kiel ni povus heredi bonan aŭ malbonan virtmoraloj .

Vere estas ridindaj la argumentoj de tiuj personoj kiam ili provas ekspliki frumaturecon de: Wolfgang Amadeus Mozart kiu je 4 aĝa ludis kaj verkis muzikonjn sur piano. Blaise Palcal, je 11 aĝa ektrovis novan geometrian sistemon, kaj kun 12 jaroj skribis libron pri akustiko; Willian Hamilton kiu parolis la hebrean ligvon kun 3 jarojm kaj je 13 aĝa parolis 13 lingvojn. Francis Bacon, kiu komencis studi en universitato de Cambridge, kun 12 jaroj…havas pli ekzemplojn serĉu pri: Gauss, Tombett, Ericsson, Carles Richet ktp.

Ne estas etika paroli pri si mem tamen mi estas viva ekzemplo, mi aĝas 7 kaj mi parolas 6 lingvojn flue pli 2 ne flue, mi ne frekventis lingvajn lernejojn, krom tio mi klare memoras kiu mi estis, kie mi vivis, kiuj estis miaj gepatroj en mia lasta enkarniĝo. Mia parencaro povas konfirmi tion . La amo kaj perfektaĵo de Dio donas al ni esperon de plibonaj tagoj. la certeco ke frue malfrue, post multaj enkarniĝoj ni estos kun Dio. Tempo estas voĉo de vero, la leciono nur finas kiam plenumas sian taskon.

Tina Heibeyer

Posted in Nova artikolo | Leave a comment

MISUZO DE LINGVO

 

Kiel diras mia onklino Brigitte Monfort “Lingvo estas vesto de citante Brigitte, mi tute konsentas kun ŝi kiam ŝi diras ke lingvo estas pli grava por lando ol flago, bedaŭrinde pluraj regadoj lasas lingvon de sia lando laŭiri kiel feco sur akvo, la resulto estas ke lingvo malformiĝas. Je ĉikaŭ unu, aŭ du semajnoj ni publikis historion de Cecilia kun nova rolulo, Ĵosee, tiu rolulo estas ekzemplo kiel oni povas  malformigi lingvon de nia lando. Ĵosee estis kreinta por kritiki detale la portugalan lingvon de Brazilo. Mi devas diri ke brazilianoj multe mirigas la francan lingvon, tamen ili ĉiam forgesas aŭ ne scias uzi la prepoziciojn; ĉi tie postulas eksplikadon, la plej grava Tv-kanalo de Brazilo (Tv Globo) ne orientas nek instruas siajn ĵurnalistojn korekta uzo de prepoziciojn, malsame ol la angla lingvo, la portugala lingvo havas genrojn, vira, ina kaj neŭtrala. Kion  ni povas peti  popolon bona uzadon de lingvo se ĵornalistoj de la plej grava Tv-kanalo misuzas bazajn ilojn de sia propra lingvo? Gramatikaj reguloj diras multe pri popola penso, same uzo de verbaj tempoj donas bonan ideon pri etoso aŭ okazo. En Japana lingvo preskaŭ ne havas diferencon inter kion okazas aŭ kion okazos . En dialeto uzita en”Sicilia – Italujo, ili ne parolas en venonta tempo. Ĉia lingvo havas siajn proprajn apartaĵojn, estas neneigebla influon ke kelkaj lingvoj, se ne estus neeble traduki ĝin. Iam  iu demandis al mi: “ Vi estas ter juna kaj jam parolas pli da tri lingvoj, en kia lingvo la spiritoj parolas kun vi ? “ La spiritoj uzas penson por komuniko, alvenos tagon ke anakŭ homo ne bezonos vortojn por vesti siajn ideon, ilin komunikiĝos rekte penso al penso .

Tina Heibeyer

Posted in Nova artikolo | Leave a comment

PAROLANTE PRI INFANOJ

PAROLANDO PRI INFANOJ

Tiel kiel neniu apartenas al neniu, same okazas kun infanoj. Dio elektas kiun estos la plibona gepatroj por nova reenkarnulo kaj tiuj gepatroj respondos por bona aŭ malbona edukado de sia filo. Infanoj ne estas blanka libro kiu povas esti plenigita laŭ gusto de siaj zorgantoj; infanoj povas esti spirito pli progresaj  ol siaj gepatroj, kaj tuj montras tiu per sia rekta moralo kaj honesteco. Plejmulte de gepatroj volas ke siaj filoj pensu kiel ili, tamen frue aŭ malfrue ili ektrovas ke pensoj de siaj filoj estas originalaj kreadoj de ili mem. Se infanoj estus blanka  libro kiel defandaj nekreduloj, ĉiuj filoj de samaj gepatroj kreskitaj en sama etoso estus egalaj, sed tio ne okazas, kelkfoje inter bonaj filoj ni trovas iun klinita al malhonesteco. Estas frazo de Albert Eistein kiu diras “Dio ne ludas ĵetkubojn. ” Dio scias kial tiun familion estas la plejbona por tiu spirito.  Vere ne estas racie konsideri la infanaĝon normala stato de senkulpeco, ĉu ni ne vidas infanoj kun la plej fiaj instinktoj en aĝo kiu la edukado ankoraŭ ne povis influi ? Ĉu ni ne vidas kelkajn kiujn ĉe sia naskiĝo, kvazaŭ kunportas hipokritecon, perfidamon, eĉ la instinkton de ŝtelo kaj murdo, spite de la bonaj ekzemploj ilin ĉikaŭantaj ? Mi tre admiras S-ron Albert Eistein -n, malgraŭ li ne   estis religema li estis pacemulo, lia biografio estas legenda, mi finos tiun artikolo pri infanoj kun alia frazo de Eistein: ” Ĉiam havu kuriozecon por sanktaĵo. ” Mi kaptis vian penson, por mi ĉio estas sankta ĉar ĉio estas kreaĵo de Dio… sed tiu estas afero por alia artikolo, ke nia granda Patro estu ĉiam en niaj koroj.

Tina Heibeyer

infano 7 aĝa

Posted in Nova artikolo | Leave a comment

INFLUO DE SPIRITOJ JE NI

En historio Floroj de mia patro, mentorino de Cecilia, Sofia povas ne nur legi sed ŝi ankaŭ vidas la imagojn de pensoj de Pavel, patro de Cecilia, kaj tio akordas kun instruoj de spiritoj. La influo de spiritoj en nia vivo estas pligranda ol ni imagas. Ni scias ke multaj pensoj, ofte tre kontraŭantaj unuj aliajn venas al ni samtempe pri la sama afero, nu, unuj naskiĝas en ni mem, aliaj estas enblovataj de spiritoj kiuj estas en sama pensfrekvenco ke ni, kaj estigas ĉe ni necertecon, ĉar ni troviĝas antaŭ du sin reciproke kontraŭantaj ideoj.
Penso por spiritoj estas grava, ili faras preskaŭ ĉion per pensoj. En la spirita mondo spiritoj ne povas kaŝi pensojn unu alian. Spiritoj povas vidi ĉion ni faras, tamen ili atentas nur tion kion interesiĝas ilin. Spiritoj povas koni niajn plej sekretajn pensojn, ili konas eĉ tion kion ni dezirus kaŝi al ni mem. Kiel ne perfekta homo ni havas de tempo al tempo malbonajn pensojn, kion fari ? Laŭmezure kiel la animo, ekirinta malbonan vojon, progresas en la spirita vivo, ĝi kleriĝas kaj iom post iom seniĝas je siaj malperfektaĵoj, laŭ la pli aŭ malpli granda fervoro, kiun ĝi montras, dank’al sia libera volo. Tiel karuloj legantoj, kiam vi trovi malbonan pensojn anstataŭigu ĝin por bonaj pensoj, mi ne diras ke estas facila, sed oni povas venki niajn malbonan emon.
Ke Majstro de Amo kaj Saĝeco estu ĉiam kun ni.

Tina Heibeyer

PS. La historio estos publikita en nov. 25an vendredo, 2011 .

Klaku ĈI TIE por legi ĝin, Vi ankaŭ povas legi alian historion kiun montras similecon, nomo de estorio estas MI NE KREDAS SPIRITOJN parto unuparto du

 

Posted in Comento | Leave a comment

SKRIBANTE PRI AMO

PAROLANTE PRI AMO
“….eĉ se mi havus kapablo de profeti kaj scius ĉion misterojn kaj ĉion konon, havus kredon kapabla movi montojn, se mi ne havus amon mi estus neniun…” Paŭlo en I korintiasnoj 13:02.
Skribi pri amo estas facile por mi ĉar ĝi estas ĉiam inter instruoj de Jesuo, ĝi estas la plej altgrada sento, kaj la sentoj estas la instinktoj, levitaj al nivelo de la plenumita progreso. Amo proksiniĝas ni de Dio, la amo estas energio kio subtenas universon kaj ĉion kion ekzistas je ĝi. Sen Dia amo ni estus neniu kaj ni faras nenion. Je kelkaj monatoj mi legis artikolon de Brigitte Monfort pri amikeco inter esperantistoj, en sia artikolo ŝi diras ke estas plifacile amiki neesperantistaj ol esperantistaj…mi mem testis teorion de Brigitte kaj mi tre bedaŭras diri ke ĝi estas vera; el 10 personoj mi trovis amikigi , mi sukcesis 5, kaj 4 el tiuj 5 estas neesperantistoj. Detalo: mi elektis 5 esperantistojn kaj 5 neesperantistojn. Ĉu ni povas konkludi ke esperantistaj ne amas ? Tute ne ! Ili estas iomete timemaj kaj ili ne scias kion ili perdas, estas tre bone havi amikojn el plurajn landojn. Ni estas vokataj troviĝi en kontakto kun spiritoj de malsamaj naturaj, de kontraŭaj karakteroj…tamen ni ne devas timi tion, ni devas esti gajaj feliĉaj, virto ne konsistas en severa funebre sintenado…Dio estas amo kaj benas tiujn kiujn amas kun sincerecon. Estu kun amo de Majstro Jesuo.

Tina Heibeyer

Posted in Nova artikolo | Leave a comment

21 BILIARDOJ DE SPIRITOJ

Plejmulte de ni komprenas ke tiu materia mondo estas nur parto de Dia kreado. Vere la pligranda parto estas spirita mondo.

Ĉi tiu semajne ni atingis sep biliardoj de personoj en la materia mondo, ni scias ke la loĝantoj de spirita mondo estas trioble ol materia mondo, imagu kvanto da personoj volas enkarniĝi ! Ni ĉiuj havas multe da ekzistadoj kaj la celo de enkarniĝo estas progresado, en ĉiu nova ekzistado la spirito faras unu paŝon antaŭen. La enkarniĝoj ne havas klare definitajn limojn, kiu konsistas la korpon de spirito, ĉar la materieco de ĉiu envoluaĵo maldensigas, laŭmezure kiel spirito purigas.

Kun nomo de reviviĝo de karno kelkaj sektoj instruas doktrinon pri reenkarniĝado. Spiritismo elstaras sur ĉiu paŝo el la teksto mem de la “sankta” skriboj. La spiritoj ne venas do renversi la religion, kiel pensas ili, kontraŭe, ĝin konfirmas per nerefublaj pruvoj. La scienco pruvas efektive la neeblon de karnoreviviĝo. Verku karulojn, estu bonfaremaj sed sen pavemo, faru bonecon kun humileco. Ke Dio benu nin nun kaj ĉiam. Estu en la paco de Majstro Jesuo.

Tina Heibeyer

Posted in Nova artikolo | Leave a comment

PREĜO DE PACO

PREĜO DE PACO

En ĉio kio vi amas

Dio konduku vin

Kun tio kio vi vivas

Dio perfektigu vin

Pri tio kio vi scias

Dio profitu vin

Ĉie vi paroli

Dio inspiru vin

Ĉio vi faras

Dio klarigu vin

Ĉio vi petus

Dio donu vin la plejbona .

Spirito :Emmanuel

Traduko el Portugala lingvo al Esperanto :  Tina Heibeyer

Posted in Uncategorized | Leave a comment