LA TRIA ELEMENTO

Ni devas akcepti ke fermita kaj konservativa menso de kelkaj homoj de scienco povos malhelpi progreson de nia planedo en spirita kampo por pluraj dekjaroj.

Pruvo de ekzistasdo de spiritoj jam alvenis, tamen la materialistuloj baraktas kontraŭ ĝin. Alvenos tagon kiun nei ekzistado de spiritoj estos frenezeca.La materiuloj ili mem sin kontraŭdiras; ili defendas progreson de inteligenta vivo el evoluo de neorgana materio, tamen ili nevalidas tiun teorion kiam nei ke tiu fakto povas okazi en aliaj mondoj. En aliaj vortoj, materiuloj akceptas vivon de “nenio” nur ĉi tie en nia planedo; tiu fakto estas absurda. Homo de scienco akceptas ekzistadon de du elementoj: materio kaj energio, ambaŭ en malsamaj formoj, mi Tina Heibeyer aldonas trian elementon, la spirito; ĝi estas la ĉefa elemento, ĉar ĝi estas origino de vivo. Spiritismo venis klarigi miton de kreado, kaj ĝi montras ke diablojn kaj anĝelojn estas figuroj de imagado de homo, vere ili estas spiritoj en malsamaj etapoj de evoluo.

Spiritismo venis diri al homo ke ĉio ago havas reagon, bona aŭ malbona. kaj tiuj agoj kunportas feliĉo aŭ malfeliĉo. Ju pli frue materiuloj akcepti la tria elementon des pli bona por tiuj. Ke majstro Jesuo estu en via koro tiel kiel en via kapo.

Tina Heibeyer

Advertisements
Posted in Nova artikolo | Leave a comment

SKRIBANTE PRI ESPERANTO

SKRIBANTE  PRI  ESPERANTO

En la nuna tempo Esperanto estas forto promesanta unuigon kaj  harmonion ĉar ĝi faciligas la interŝanĝon de la universalaj valoroj.
La saman jaron, kiam Napoleono Bonaparto estis konsekrita imperiesto de la francoj, Hipolyte Léon Denozard Rivail  (Allan Kardec)  naskiĝis em Lion, en la 3ª de Oktobro 1804. Kardec sin dediĉis al la apostolado de la spirita Doktrino instruita kaj disvastigita de Jesuo.
Efektive Esperanto estas vivanta lingvo, uzata de kolektivo dissenita tra la tuta mondo, kun propra kulturo penetrita de la ideoj, kiuj donas konsiston al la spirito de la idiomo kaj manifestiĝas en la aktivecoj de la Esperanto-Movado.
Tiuj aktivecoj ĉiam celas pacon, justecon, fratecon en la popolaj interrilatoj, kaj la interreto montriĝas kiel plej grava kampo por ke tiu koletivo pruvu kaj certigu sian vere internacian karakteron.
Esperanto alportis   al mi multajn amikoj kaj feliĉecon; estas tre facile por mi skribi pri Esperanto, ĉio komencis kun mia unua libro de Esperanto, sed tio estas afero por alia artikolo. Ke Dio estu ĉiam kun ni, ĝis revido.

Tina  Heibeyer

Posted in Nova artikolo | Leave a comment

MI REVENIS

Mi estis en feria tagoj.M i finis reveni mi profitas por informi al vi ke Klubo de Cecilia has novan retejojon :
www.klubo-de-cecilia.weebly.com

Dum 2 aŭ tri tagaj mi ekplikos kial ni ŝanĝis retadreson. Ĝis revido, 1000 sur via koro,

Tina Heibeyer

Posted in Uncategorized | 1 Comment

VIVO POST MORTO

En la historio Vivo Post Morto, patro de Cecilia diras ke estus pli facila kredi je spiritoj se sur la biblio estus kelka komento; ni neniam devas preni biblion kiel vorto de Dio ĉar biblio estis falsiita por konstatino kaj ĝi estis refalsiita en la konsilo de Niseja, post tio multa sektoj kaj religioj falsigis biblion kaj adaptisĝin laŭ siaj sektaj; kelkaj biblioj diras ke Dio kondamnas Spiritismon. La Spirita Doktrino aperis kun publikado de La libro de la spiritoj en 18a aprilo 1857 , do en epoko de kreado de biblio ne ekzistis Sirita Doktrino; La vorto Spiriismo estis kreado de kardec, malgraŭ ekzistis spiritoj, ne ekzistis la Spirita Dokrino, kiel biblio povus kondamni ion kion ne ekzistis ? Cecilia citis nur du pecoj kie ni trovas referencojn pri reenkarniĝo kaj ekzistado de spiritoj, tamen biblio estas plena de tiuj okazoj, mi citos kekajn; “…mi kunportos pofeton inter saj fratoj kaj mi metos miajn vortojn sur sia buŝo kaj li parolos ĉion kion mi volas. -Readmono 18:18 (Deuteronomy 18:18) En aktoj de apostoloj 16:16 Paŭlo de Tarso elprenas mediumecon de virino ĉar ŝi postulis monon. “spirito pretertuŝis mian vizaĝon, kaj la hareto de mi a korpo taŭziĝis. Ijobo 4:15 (Job 4:15 )
“Mi estos mensogema spirito sur buŝo de tiuj profeto ” Unua reĝo 22:21
“kaj vi Abrahamo, kunigos pace kun viaj forpasintaj, kaj vi estos sepultita post feliĉa maljuneco. ” Geneso 15:15
“Post doni instruojn al siajn filojn, Jakobo kuŝigis kaj mortis kaj kuniĝis siaj forpasintaj” Geneso 49:33
“mi diris al vi, multaj venos el oriento kaj el okcideno kaj sidiĝos tablo en ĉela regno apud Abrahamo, Ijobo kaj Isaako.” Mateo 8:11 Ni povas konkudi de tiuj tekstoj ke estas io enviro kio postvivos je fizika morto. Havas neion senton diri ke persono kunigos siajn forpasintajn post morto se oni ne kredas vivon post morto. krom tio por sidiĝi tablo kun Abrahamo Ijobo kaj Isaako signifas ke tiuj patriarkoj estas tiel vivaj kiel vi kaj mi.
Biblio estas plena de mediumaj fenomenoj malgraŭ esti falsiita ni povas trovi tiujn fenomenojn eĉ en la novaj testamento.
“….virino kiu filino havis malbonan spiriton, ĵetis sur siaj piedoj. ” Mark 7:25 Rimarku ke ĉitie teksto klare diras: “..havis malbonan spiriton…” signifas ke virino havis elkarniĝintan ulon. tamen multaj personoj kiuj uzas biblion ne akceptas ekzistadon de spiritoj. Mi pensas ke ili devus krei libron por ili mem kaj forlasi biblion. Historio de Cecilia estas interese kaj montras evidentecon de mediumaj fenomenoj en biblio. Dankon por legi ĉi tiun komenton, kelka dubo, skribu al mi. Estu en la paco de Majstro Jesuo.

Posted in Comento | 2 Comments

TEMPERATURO DE FAJRO

Kio estas Dio ?***   Demandis Kardec al superaj spiritoj; observu ke li uzis vorton kio-n, ne kiu-n ! La respondo estis: “Dio estas la superega intelekto, primara kaŭzo de ĉiuj estaĵoj. Poste Kardec demandis : “kie ni povas trovi la pruvon pri la ekzisto de Dio ? *** ” Kaj la superaj spiritoj respondis: ” En la aksiomo kiun vi uzas en viaj sciencoj : Ne estas efiko sen kaŭzo. Serĉu la kaŭzon de ĉio kio ne estas homa faro, kaj via prudento respondos al vi. ” Kardec komentis tiun respondon : ” Por kredi je Dio, sufiĉas ekrigardi la kreaĵojn. La universo ekzistas kaj havas do ian kaŭzon. Dubi pri la ekzisto de Dio estus kiel nei ke ĉiu efiko havas ian kaŭzon kaj aserti ke la nenio povis ion naski. La ekzisto de Dio estas pruva realo, per evidenteco de faktoj La materialemaj ne povas ekspliki la harmonion de astraroj. Homo bezonas materialajn pruvojn de aferojn kiuj ili ne povas vidi aŭ tuŝi, same okazas kun ekzisto de spiritoj, malgraŭ amaso de evidentecoj kiuj kunportis la spiritoj per multaj mediumoj. Homo ne povas mezuri, aŭ pezi spiritojn, ili konkludis ke spiritoj ne ekzistas. Problemo de homo estas ke ili ne havas ilon por detekti spiritojn, kaj ili uzas nekorektan ilojn por detekti spiritojn; kiel diras amikinon mian Brigitte Monfort 9 aĝa : ” Homo similas al ulon kiun volas mezuri temperaturon de fajro per mezurrubando. ” Materio ke homo multe necesas vidi, tuŝi, pezi, mezuri estas energio !
E= M x (kvadrato de C). – Albert Einstein. Vere homo timas trovi pruvon de ekzisto de Dio, ĉar tiel li devas forlasi ideon ke li estas propra Dio. Estu en la paco de Majstro Jesuo.

*** La demandoj mi rilatiĝis supre estas respektive demandoj n-roj 1 kaj 4  de  La libro de la Spiritoj. Vi povas konsulti La Libro de Spiritoj-n ĉi tie,  en nia menuo klaku sur LIBRO DE SPIRITOJ, kaj servu instruojn.

Tina Heibeyer

Posted in Nova artikolo | Leave a comment

MALHUMILECO

Antaŭ kelkaj semajno, mi ŝanĝis retmesaĝoj kun ulo kiu defendis ideon ke spiritismo estas religio, mi pruvis al li, per la bazaj verkoj de Spirita Doktrino ke ĝi ne estas religio (laŭ superaj spiritoj). Ulo silentis, vidu karaj legantoj kion faras malhumilecon kun persono, certe ulo rekonis ke mi pravas, (Mi havas 7 jarojn, kaj li ĉirkaŭ 40 jarojn) kiel akcepti ke 7 aĝa knabino plibone konas Spiritan Doktrinon ol 40 aĝa kreskulo ?
Mia aĝa ne estas grava, momente en ĉi tiu enkarniĝo mi havas 7 jarojn, tamen mi ne estis kreinta antaŭ 7 jaroj, mi havas multajn enkarniĝojn kaj pro mia propra merito mi progresis .

Ankaŭ ne pensu ke mi estas pli inteligenta ol ulo, ĉar tiel Dio estus maljusta.
Estas multaj mallumaj spiritoj kiuj interesiĝas kalumnii Spiritan Doktrinon, kaj ili uzas personojn kies moralo aŭ scio estas malgranda, por kalumnii kaj malgrandigi la Spiritan Doktrinon, ne estis vane ke Jesuo konsilis nin pri vigli kaj preĝi.
Karaj fratoj, ne pensu ke mi volas rekonon de ulo, tute ne, nun li scias la veron kaj se li daŭrigi mensogante pri la Spirita Doktrino, la prirespondo estas lia, li ne plu povas preteksti nescion.
“...al kiu multo estas donita, el tiu estos multo postulata. ” – Luko 12:47
Mi dankas vian atenton, restu en la paco de Jesuo.

Tina Heibeyer.

Posted in Nova artikolo | Leave a comment

AMIKECO INTER ESPERANTISTOJ

Mi rimarkis ke esperantistoj estas hezitemaj pri fari amikojn, estas plifacila fari amikojn se oni uzas alian lingvon ol Esperanton, malgtaŭ amata D-ro Zamenhof “kreis” Esperanton ĉefe por kunfratiĝeco de homo, kelkaj esperantistoj ne komprenis tion.
Mi sentas ke ekzistas manko de tenereco inter esperantisto, ili timas proksimiĝi unu alia kaj tiu ago estas malriĉema por vera celo de Esperanto. Sen krei fidan kaj respektan rikolton ne ekzistos amikecon. “Kun niĝu la fratoj, plektiĝu la manoj, antaŭen kun pacaj armiloj ! Kristanoj, hebreoj, aŭ mahometanoj. Ni ĉiuj de Dio estas filoj. ” Ĉu vi rekonas tiujn versojn ? Ĝi estas peco de Preĝo sur la verda Standardo de D-ro Zammenhof. Amikoj dividas plezuron, laboron, bonajn kaj malbonajn momentoj. La vera amikeco bezonas venki ruktino, kaj por tio ĝi devas esti supre forta fundamento, kaj havi idealon kiun povas absorvi amikoj, dum amikeco sin fortigas kun tempo. amikeco estas kiel bela ĝardeno kiu postulas zorgojn por ke daŭrigu bela kaj kreskante . Teksita per fida fadeno kaj varpita per korinklinaj kaj fidelaj manoj, amikeco kreskos bela, forta kaj produkttos belajn florojn…Ĵustatempe, ĉu vi volas esti mia amiko/amikino ?

Tina Heibeyer

Posted in Nova artikolo | 3 Comments